You are currently viewing Podanie žiadosti o príspevok z BRDS

Podanie žiadosti o príspevok z BRDS

14. januára 2022 občianske združenia Pernecké ONÉ a Malokarpatský banícky spolok v Pezinku spoločne podali žiadosť o dotáciu s Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2022.

Účelom dotácie bude realizácie spoločného projektu oboch občianskych združení – Náučný cykloturistický chodník Pernek – Pezinok.

Viac informácií o tomto spoločnom projekte ako aj o ďalších spoločných aktivitách občianskych združení nájdete na: https://cyklochodnik.sk/
Držte nám palce, robíme to pre Vás…