Na návštene v Španej doline

Na návštene v Španej doline

členovia spolku počas letného oddychu boli pozrieť priateľov na Španej doline.