2. Detská banícka akadémia

Malokarpatský banícky spolok v spolupráci z n.o. Babora usporiada 2. Detskú banícku akadémiu dňa 15.6.2019 .  Na zabezpečenie takejto akcie potrebujeme vedieť, koľko detí sa akadémie zúčastní. Preto Vás žiadame o vyplnenie krátkeho registračného formulára. 

Údaje z tohoto formulára slúžia iba pre zabezpečenie tejto akcie a nebudú poskytnuté tretím stranám. Vaše údaje nebudú použité na žiadne propagačné a marketingové účely.
Vyplnením formulára nám udeľujete súhlas na spracovanie údajov na dobu nevyhnutnú na prípravu a uskutočnenie akcie. 

Registračný Formulár