2. Detská banícka akadémia

Malokarpatský banícky spolok v spolupráci z n.o. Babora usporiada 2. Detskú banícku akadémiu dňa 15.6.2019 .  Počet doteraz zaregistrovaných detí už prekročil naše kapacity. Z toho dôvodu už nie je možné sa na akciu zaregistrovať.  

Ďakujeme za pochopenie