Svätobarborský banícky šachtág 2017

Svätobarborský banícky šachtág 2017

2.12.2017 sa naši členovia, priatelia a sympatizanti stretli na výročnom baníckom šachtágu.